Menu

Duyurular


Stratejik Plan (2019-2023)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 39-29 = 17/01/2020


 

İlgi: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Strateji Dairesi Başkanlığı Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü’nden alınan 13.01.2020 tarih ve E.2111 sayılı yazı.

 

İlgi yazı ile;

     

Kuruluşumuzun 2019-2023 Stratejik Planı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından, On Birinci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Yatırım Programı ile Kamu Sermayeli İşletmeler için Stratejik Planlama Rehberine uygunluk kapsamında değerlendirilmiş ve uygulamaya konulması uygun bulunmuştur.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının Hazırlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Madde 11-(2) “Onaylanan Stratejik Planlar kamuoyuna duyurulur.” Hükmü gereği Kuruluşumuzun Stratejik Planı, internet sitemizin www.kiyiemniyeti.gov.tr “İstatistikler ve Raporlar” bölümünde yayınlanmıştır.”

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz