Menu

Duyurular


STCW Değerlendirme Sınavları

SİRKÜLER NO: 21.1 / 0256-209 = 16/04/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 15/04/2009 tarih ve  1646-183/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 08.04.2009 tarih ve 11463 sayılı yazısına atfen;

 

“ 1. Gemiadamları Yönetmeliği kapsamında Denizcilik Müsteşarlığı tarafından 5 yıl süreli olarak düzenlenen ve Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan Denizde Güvenlik, 23 üncü maddesinde yer alan ileri yangınla mücedele, 24 üncü maddesinde yer alan hızlı can kurtarma botu kullanma, 25 inci maddesinde yer alan yolcu gemileri ve RO-RO yolcu gemileri gemiadamları eğtimi belgelerini almaya hak kazanan gemiadamlarının, ilgili konuda yeterli olduğunu kanıtlamak için her beş yılda bir STCW Sözleşmesi gereği değerlendirme sınavlarından geçerek anılan belgeleri yenilemek zorunda oldukları,

 

2. Türk Bayraklı gemilerde çalışan ve yukarıda belirtilen STCW Sertifikalarını taşımak zorunda olan gemiadamlarının, bahse konu sertifikaların süresi bittiğinde yeterlik seviyesine göre anılan eğitimleri vermek üzere ilgili mevzuat kapsamında Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş olan eğitim kurum/kuruluşları tarafından yapılan kurs bitirme sınavına katıldığı ve bu sınavların Yönetmelikte ön görülen değerlendirme sınavı olarak kabul edildiği,

 

3. Bununla birlikte STCW değerlendirme sınavları, Çevirimiçi (on-line) Değerlendirme Sınav (GOSS-STCW) Sistemi ile 15.07.2008 tarihi itibariyle İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde, 15.09.2008 tarihi itibariyle ise diğer Bölge Müdürlüklerinin yetki alanında bu sınavları yapmaya yetkisi bulunan eğitim kurum/kuruluşları tarafından, bilgisayar ortamında çevirimiçi (on-line) olarak yapılmaya başlandığı, 

 

4. Söz konusu sınavlarda kullanılan çevirimiçi soru bankasında zabitan ve tayfa sınıfı için herhangi bir ayrım olmadığından, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından tayfa sınavına yönelik STCW eğitimlerini vermek üzere yetkilendirilen eğitim kurum/kuruluşları tarafından yapılan çevirimiçi (on-line) STCW değerlendirme sınavlarının tayfa ve zabitan sınıfı ayrımı olmaksızın yapılması, bu sınavlarda başarılı olan adaylara Liman Başkanlıkları tarafından bahse konu STCW Sertifikalarının düzenlenmesi hususları,”

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz