Menu

Duyurular


STCW Değerlendirme Sınavları Hk.

SİRKÜLER NO: 21.2 / 523-375 =  28/08/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 27/08/2012 tarih ve  3331-429 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

İLGİ: a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel  Müdürlüğü’nün 15.08.2012 tarih ve 13206 sayılı yazısı.  

b) 14.08.2012 tarih ve 13147 sayılı Bakanlık Makam Olur’u 

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün İlgi (a) Yazısının Ek’inde Türk bayraklı ve yabancı bayraklı gemilerde çalışan gemiadamlarının sahip olduğu STCW sertifikalarının yenilenmesi ile ilgili işlemleri içeren İlgi (b) Bakanlık Makamı Olur’u gönderilmiş olup, bir örneği Ek’te sunulmaktadır.

 

Söz konusu Makam Olur’unda kısaca ön plana çıkan hususlar;

 

-STCW Sertifikalarının yenilenmesi için değerlendirme sınavlarına girmek üzere gemiden ayrılan gemiadamlarının yerine personel temin edilmesinde yaşanan güçlükler nedeniyle, Türk Bayraklı gemilerde çalışan ve süresi bitecek STCW sertifikaları olan gemiadamlarına, uzakyol kaptan/kaptan yeterliğine sahip gemi kaptanı tarafından değerlendirme sınavına tabi tutularak sertifika yenileme imkanı tanınması,

 

-Türk Bayraklı gemilerde çalışmayan ve süreleri bitmiş STCW Sertifikaları bulunan gemiadamlarımızın mevcut uygulamaya devam ederek internet tabanlı GOSS-STCW Sınav Merkezi programı üzerinden yapılan değerlendirme sınavına girmeleri,

 

-Söz konusu değerlendirme sınavını yapan Uzakyol Kaptan/Kaptan yeterliğine sahip gemi kaptanlarına, son 5 yıl içinde 1 yıl geçerli deniz hizmeti sunmaları halinde sınava girmeden doğrudan STCW Sertifikası yenileme imkanı tanınması,

 

şeklindedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: İlgi (b) Bakanlık Makamı Olur’u ve Eki

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz