Menu

Duyurular


Sri Lanka Yatırım ve Tanıtım Bakanı Sn. Faiszer Mohamed Musthapha ile Tanışma ve Çalışma Yemeği Hk.

SİRKÜLER NO: 12.1 / 575-445 = 05/09/2013

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 04/09/2013 tarih ve  3536-542 / 2013 sayılı yazısı.
İlgi yazı ile;
“DEİK / Türk – Asya Pasifik İş Konseyleri tarafından 7 Eylül 2013 tarihinde saat 11.30’de, Angel Blue Restaurant’ta Sri Lanka Yatırım ve Tanıtım Bakanı Sn. Faiszer Mohamed Musthapha, Ankara Büyükelçisi Sn. Wijeratne Bharati, Sri Lanka Yatırım ve Tanıtım Kurulu Direktörü Duminda Ariyasinghe’nin katılımı ile bir tanışma toplantısı ve çalışma yemeği düzenleneceği bildirilmektedir.
Söz konusu çalışma yemeğine katılmak isteyen üyelerimizin en geç 6 Eylül 2013, Cuma günü mesai saati bitimine kadar DEİK’e (Adem Kula, Tel: 0212 339 50 83, E-mail: akula@deik.org.tr / Faks: 0212 270 37 84 ) katılım teyidi vermeleri gerektiği belirtilmektedir.”
                                                          
Denilmektedir.
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
Ek 1: Katılım Formu
Dağıtım: Tüm üyelerimiz