Menu

Duyurular


SP 1 Raporları

SİRKÜLER NO: 13.6/ 725-584 = 25/11/2008


Değerli Üyelerimiz,


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan alınan 24.11.2008 tarih ve B11.2.KEG.0.13.00.00.100/3518 sayılı yazılarında;

 

31.10.2005 tarih ve 25982 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş acentelere ait bilgilerin www.denizcilik.gov.tr sayfasının online işlemler bölümünde bulunduğu, Denizcilik Müsteşarlığı'ndan Yetki Belgesi almamış şirketlerin bu kapsamda işlem yapmalarına izin verilmemesi ve söz konusu yönetmeliğe aykırı hizmet sunanların tespit edilmesi halinde Denizcilik Müsteşarlığı'nın bilgilendirilmesinin gerektiğinin gemi acenteleri tarafından bilindiği belirtilerek, 06.11.1998 tarih ve 23515 sayılı Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünün Türk Boğazları'nda Rapor Sistemi (TÜBRAP) başlıklı 6. Maddesi ilk paragrafında geçen, Seyir Planı 1 (SP 1) raporlarının, Yetki Belgesi almamış acenteler tarafından verilmesi durumunda, söz konusu SP1 raporlarının GTH Merkezleri tarafından işleme alınmayacağı ve gemilerin trafik organizasyonunun  yapılmayacağı belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunar gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım:

Tüm üyelerimiz