Menu

Duyurular


Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden...

SİRKÜLER NO: 10.5 / 0176-137 = 17/03/2010

 

13 Mart 2010 tarih ve 27520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Ekli “Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 22/2/2010 tarihli ve 2829970 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 ıncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/3/2010 tarih ve 2010/183 sayı ile kararlaştırılmış olup, anılan karar ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 2010/183 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz