Menu

Duyurular


SÖRK ve İskonto Kredilerinde Yeni Vade Yapısı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0501-410 = 18/08/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/08/2009 tarih ve  3558 - 374/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“TOBB’un 12.08.2009 tarih ve 0414/24622 sayılı yazısına atfen;

 

Türk Eximbank’ın 06.08.2009 tarih ve 9800 sayılı yazısına atfen; T.C. Merkez Bankası’nın (TCMB) “Banka Kabullerine İlişkin Reeskont İşlemleri Esas ve Şartlan” Genelgesi kapsamında Türk Eximbank tarafından kullandırılmakta olan Sevk Öncesi Reeskont Kredisi (SÖRK) ve Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programının (iskonto) Türk Eximbank kaynaklarıyla desteklenerek global kriz ortamında daha uzun vadeli kullanılabilmesi amacıyla yeni düzenlemeler yapıldığı bildirilmektedir.

 

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamaların yer aldığı Eximbank’ın 06.08.2009 tarih ve 9800 sayılı yazısı ile 10.08.2009 tarihinden itibaren kullandırılacak döviz kredisi faiz oranları tablosu ektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: Türk Eximbank yazısı ve ekleri

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz