Menu

Duyurular


Sondaj Çalışması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 558-325 = 15/09/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.09.2023 tarih ve 2204/629/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen ve ekte sunulan 13.09.2023 tarihli ve 1399843 sayılı yazıda; İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Yalıköy Balıkçı Barınağı Etüt Proje İşleri kapsamında ''ÇINAR EGE'' isimli sondaj dubasının kullanılarak; 1) 41° 29' 44.21'' K - 028° 16' 42.68'' D 2) 41° 29' 54.05'' K - 028° 16' 12.44'' D 3) 41° 30' 04.67'' K - 028° 16' 26.69'' D 4) 41° 29' 53.00'' K - 028° 16' 53.28'' D belirtilen koordinatlarda 12 adet deniz sondaj çalışmasının 13.09.2023 - 30.09.2023 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmekte olup seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından bölgede dikkatle seyir yapılması ve bölgeyi kullanan denizcilerin uyarılması istendiği,’’

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz