Menu

Duyurular


Sondaj Çalışmaları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 552-324 = 11/09/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11.09.2023 tarih ve 2187/624/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen ve ekte sunulan 07.09.2023 tarihli ve 1375280 sayılı yazıda; Anadolu Feneri Balıkçı Barınağı Etüt Proje İşleri kapsamında 06.09.2023-28.11.2023 tarihleri arasında ZEMİN TEKNİK sondaj gemisi ile 7.00-16.00 saatleri arasında veya hava şartlarına bağlı olarak 16.00-24.00 saatleri arasında yazıları ekinde bulunan koordinatlarda 15 adet deniz sondaj çalışmasının yapılacağı belirtilmekte olup seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından bölgede dikkatli seyir yapılması ve bölgeyi kullanan denizcilerin uyarılması istendiği,’’

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz