Menu

Duyurular


SOLAS 1988 Protokolünün Onaylanması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 561-396 = 05/09/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05.09.2022 tarih ve 2762/629/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 02.09.2022 tarihli ve 563267 sayılı yazıda, 25 Şubat 2022 tarihli ve 31761 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "6478 Sayılı Kanunla Katılmamız Uygun Bulunan 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine (SOLAS) İlişkin 1988 Protokolüne Katılmamıza İlişkin Karar" kapsamında ülkemizin anılan Protokolü kabulünün gerçekleştiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu karar sonrası katılım bildirgemizin IMO Genel Sekreteryasına sunulduğu  ve  SOLAS 1988 Protokolü'nün ülkemiz adına 16 Eylül 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğinin IMO Genel Sekreterliği tarafından üye ülkelere bildirildiği belirtilerek; ilgili konvansiyon (SOLAS) kapsamında ülkemiz adına düzenlenen/düzenlenecek sertifikaların 16/09/2022 tarihinden sonra herhangi bir nedenle yeniden veya ilk defa yayımlanması durumunda ilgili konvansiyon çerçevesinde düzenlenmesi ve bu kapsamda donatanların, gemi işleticilerinin ve ilgililerin bilgilendirilmesi istendiği,’’

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz