Menu

Duyurular


SoIventaş Liman Tesisi Kıçtan Kara Barç Yanaşması

SİRKÜLER NO: 13.7 / 231-196  = 22/03/2016                     

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul  Liman Başkanlığı’ndan alınan, 21/03/2016 tarih ve 58799809-010.07.01/E.390 sayılı yazısında;
 
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü (İşletmeler ve Gemi Sicil Dairesi Başkanlığı)'nın 18.03.2016 tarihli ve 63137251-115.01[28.[25]]/E.20325 sayılı yazısına atfen;
 
İlgi yazı ile konu liman tesisinin, tesislerine kıçtan kara barç yanaştırılabilmesi yönündeki taleplerinin incelendiği belirtilmiş olup Kocaeli ili, Dilovası ilçesi, Dilovası Organize Bölgesi içerisinde yer alan Solventaş Teknik Depolama A.Ş.’ye ait kıyı tesisinin 1 No’lu iskelesinin batı tarafındaki 100 metrelik bölümüne,
 
  • Azami 1000 GRT büyüklüğünde, 65 metre boyunda, 10 metre eninde, baş pervanesi çalışır durumda olan, gemi makinası seri ve köprü üstü kontrollü, yüksek manevra kabiliyetine sahip barçların palamar ve kılavuz kaptan eşliğinde, aralarında 26 metre boşluk kalacak şekilde ve azami 3 (üç) barcın yan yana olması,
  •  
  • Söz konusu tesise komşu Altıntel tesisi iskelesinin dış tarafına (Güneydoğu kısmına) gemi yanaştırma ve ayrılma operasyonları öncesinde, operasyon sonucuna kadar bahse konu iskelede barçların neta edilerek barçlara yer verilmemesi,
  •  
  • Barç dışında söz konusu iskeleye kıçtan kara gemi yanaştırılmaması,
 
şartları  ile kıçtan kara barç yanaştırılmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir.
 
Bu kapsamda, söz konusu tesise ait iskeleye kıçtan kara barç yanaştırma ve kaldırma operasyonlarınca verilecek/alınacak hizmetler sırasında yukarıda belirtilen şartlara riayet edilmesi ve tüm bağlılarınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması gerektiği,”

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                       Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
Ek 1: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz