Menu

Duyurular


SIVI MADDELERIN GEÇICI OLARAK SINIFLANDIRILMASI-IMO SIRKÜLERI MEPC.2/CIRC.17.

SİRKÜLER NO: 13.4 / 032-030 = 16/01/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/01/2012 tarih ve  143-23/2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05.01.2012 tarih ve CC(12)01 sayılı yazı ve  Eki

  17 Aralık 2011 tarih ve MEPC.2/Circ.17 sayılı IMO Sirküler yazısına atfen;

 

“Sıvı Maddelerin Geçici olarak Sınıflandırılması” konusunda aşağıdaki bilgiler verilmektedir:

 

“ ICS Üyeleri kısa zaman önce yayınlanan ilişikteki MEPC.2/CİRC.17 – Sıvı Maddelerin Geçici olarak Sınıflandırılması dokümanını dikkate almaya ve geniş bir şekilde sirküler ile duyurmaya davet edilmektedirler.

Yıllık olarak yayınlanan IMO sirküleri MEPC.2/Circ.17 Liberya Armatörler Konseyi vasıtasıyla sağlanmıştır ve yararlı olabilecek MEPC.1/Circ.761 2011 ile birlikte ilişikte gönderilmekte olup, bu dokümanların geniş ölçüde sirküler ile duyurulması ve dağıtılması istenmektedir.

 

Söz konusu sirküler yazı ile ilgili kısa bir bilgi notu aşağıda sunulmuştur.

 

MEPC.2/Circ.17 çoğunlukla Üç Kısımlı Liste (Tripartite List) olarak anılmaktadır, ancak Eklerin de önemli rolü vardır:

 

   1-4 Ekler, Üçlü Anlaşmalar (Tripartite Agreements)  yoluyla saptanmış ve tüzüklere uygun olarak IMO Sekreteryasına kayıtları yapılmış olan, ilgili kategoriler ve asgari taşıma gereksinimleri ile, zehirli sıvı maddelere (NLS) ait listeleri sağlamaktadır.

 

   5-8 Ekler, Üç Kısımlı Anlaşmaların (Tripartite Agreements) Rapor edilmesini ve 1-4 Eklerde kullanılan kısaltmaların yorumlanmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

   9-10 Eklerin içeriği açıkça bellidir.

 

Bu yıl Ek 11 yeni olup, petrol yağı ve Bio-yakıtlar karışımlarının taşınması için olan 2011 Kurallarına göre bilinen Bio-yakıtlarla ilgilidir (bu kurallar, aynı zamanda, 1 Eylül 2011 tarihinde yürürlüğe giren MEPC.1/Circ.761 olarak eklenmiştir.

 

 İlgi yazıda, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili soruların ICS Kimyevi Madde Taşıyan Gemiler Paneli Sekreteri John Murray’a yöneltilmesi gerektiği bildirilmektedir.

 

İlgi yazı ve Eki ilişikte sunulmuştur.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

Ek 1: ilgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz