Menu

Duyurular


Sirküler No 1274 - ETUYS Yetkilendirme KEP İle Evrak Gönderim

SİRKÜLER NO: 23.1 / 858-693 = 18/11/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.11.2020 tarih ve 3138/1274/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından TOBB'a iletilen; "Yetkilendirme için yapılacak başvurulara dair tüm evrakların KEP ile gönderileceği" yönündeki yazı ekte yer almaktadır.

 

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz