Menu

Duyurular


Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 521-373 = 28/08/2012

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 28/08/2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: Yönetmelik

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz