Menu

Duyurular


Şirketlerin Gemiadamlarının Yorgunluğu ile ilgili Hâlihazırda Kullandığı Uygulama Örnekleri

SİRKÜLER NO: 23.1  / 168-104 = 26/02/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.02.2019 tarih ve 757-122/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 22.01.2019 tarih ve MT(19)04 sayılı yazısına atfen;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Eğitim ve Vardiya Tutma'da İnsan Unsuru Alt Komitesi (HTW)'nin 6. Toplantısında gündeme getirilmek üzere, gemiadamlarının yorgunluk  yönetimi konusuyla ilgili uygulamalara yönelik bir rehber teklifi üzerinde çalışılacağı bildirilmektedir.

Bahse konu rehber teklifi çalışmalarında değerlendirilmek üzere şirketlerin gemiadamlarının yorgunluğu yönetimi ile ilgili hâlihazırda kullandıkları doküman, yazılım örneklerinin ICS’e iletilmek üzere en geç 1 Mart 2019 tarihi öğle saatine kadar İMEAK Deniz Ticaret Odası’na (E-posta: serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr) gönderilmesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz