Menu

Duyurular


Singapur'da Gemi Personeli Değişimi Rehberi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 696-558 = 28/09/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28.09.2020 tarih ve 2554/1062/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen 25 Eylül 2020 tarih ve COVID19(20)154 sayılı yazıda, Singapur Armatörler Birliği tarafından sunulan Singapur'da gemi personeli değişimlerine ilişkin güncel rehbere ve Singapur Denizcilik ve Liman İdaresinin duyuru yazısına yer verilmektedir.

Bahse konu Ek'te sunulan rehber ve sirkülerde; Singapur'da gemiye katılım sağlayacak veya Singapur'da gemiden ayrılarak ülkesine gönderilecek gemi insanlarına yönelik, gemiden ayrılanlar için ayrılış limanına gelmeden öncesi süreçten ülkesine gönderileceği zamana kadar, gemiye katılım sağlayacak personel için ise ikamet ettiği ülkesinden Singapur'da gemiye katılacağı sürece kadar tüm aşamaları içeren güncel prosedürlerin yer aldığı,

 

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz