Menu

Duyurular


Seyir Yardımcıları Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 11.7 / 0326-0263 = 25/05/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 25/05/2009 tarih ve  2334-239/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan “Seyir Yardımcıları Hakkındaki Yönetmelik” 25.05.2009 tarih ve 27238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bahse konu yönetmeliğin amacı, Türkiye’nin deniz yetki alanlarında, iç sularında veya kıyılarında kurulu ya da kurulacak seyir yardımcılarının kurulumu, işletimi ve denetimiyle kurulum ihtiyacına ilişkin usul ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 Ek: 1 yönetmelik

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz