Menu

Duyurular


Seyir Yardımcıları Hizmeti

SİRKÜLER NO: 23.1 / 646-496= 23/08/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23.08.2021 tarih ve 2362/889/2021 sayılı yazısı.  

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen 20.08.2021 tarih ve E-46127910-207.99-98796 sayılı, Ek'te sunulan yazıda; Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı uhdesinde bulunan seyir yardımcılarından teknik nedenlerle faaliyet dışı kalmış seyir yardımcıları bilgilerinin yazı ekindeki tabloda sunulduğu,” 

 

Bildirilmektedir. 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz. 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla, 

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği 

  

 

 

Emin EMİNOĞLU 

Genel Sekreter 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz