Menu

Duyurular


Seyir Yardımcıları Hizmeti

SİRKÜLER NO: 23.1 / 308-218 = 26/04/2021


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23.04.2021 tarih ve 1253/433/2021 sayılı yazısı.

 İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı, Seyir Yardımcıları Şube Müdürlüğü'nden alınan 22.04.2021 tarih ve 79613 sayılı yazıda, Kuruluşları uhdesinde bulunan Seyir Yardımcıları tesislerinden teknik nedenlerle faaliyet dışı kalmış seyir yardımcılarının onarım çalışmalarının tamamlanarak faaliyetinin sağlanmış olduğu ve tesis bilgilerinin yazıları ekindeki tabloda sunulduğu bildirilmektedir. 

Söz konusu yazı ve ekine Odamızın web sayfasında  http://www.denizticaretodasi.org.tr adresinde ana sayfada "Genel" ve "Teknik" bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz