Menu

Duyurular


Seyir İzin Belgeleri ve Yatlardan Alınacak Katkı Payı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 93-52 = 02/02/2024 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 01.02.2024 tarih ve 349/100/2024 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 01.02.2024 tarih ve 4722140 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Ulaştırma Bakanlığı'nın 05.01.2024 tarih ve 1647854 sayılı yazısı ile, Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin birinci fıkrası gereği 2024 yılında düzenlenecek seyir izin belgesi ücretinin Türk bayraklı yatlar için 500.00-TL, yabancı bayraklı yatlar için ise 60.-Avro olarak T.C. Merkez Bankasınca uygulanan günlük efektif döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak alınmasının uygun görüldüğü,’’

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz