Menu

Duyurular


Seyir Emniyeti Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 605-468 = 23/09/2013
 
 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 23/09/2013 tarih ve  3760-571 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“1- İstanbul Liman idari sahasında özellikle İstanbul Boğazı’nın sonbahar ve kış aylarında yağmur, kar, kuvvetli kuzey rüzgârları ve lodosun etkisinde kaldığı, yaklaşan kış aylarındaki meteorolojik değişmelerin seyir emniyeti açısından büyük risk oluşturduğu,
 
2- Yağış ve özellikle sis nedeniyle görüşün azalması, rüzgâr kuvvetinin artması nedeniyle rüzgârın doğrudan gemiler üzerindeki etkisi, kuvvetli rüzgârın akıntı yönünü ve hızını değiştirmesi nedeniyle boğazdaki akıntı hızının 6-7 deniz miline çıktığı ve yer yer kuvvetli orkoz akıntılarıyla İstanbul Boğazı’nda deniz trafiğinin olumsuz etkilendiği,
 
3-İstanbul Liman Başkanlığı’nın idari saha sınırları içerisinde seyreden tüm gemilerin, deniz araçlarının kaptan/donatan/işleticilerinin ve kıyı tesisi ilgililerinin seyir, can, mal ve çevre emniyetinin arttırılması yönünde Limanlar Kanunu’nun, Limanlar Yönetmeliği’nin, İstanbul Liman Başkanlığı Yerel Deniz Trafiği Rehberi’nin, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü ve Uygulama Talimatlarının, Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü’nün (COLREG) ve diğer mevzuatların getirmiş olduğu kurallara titizlikle uymaları ile seyir, can, mal ve çevre emniyeti açısından her türlü hava ve deniz şartları dikkate alınarak tedbirli davranmaları ve Limanlar Yönetmeliği’nin 41 inci maddesinin 7 inci bendi “Görüş mesafesi, İstanbul Boğazı ve Haliç için 200 metreye Marmara Denizinde 500 metreye düştüğünde Liman Başkanlığı adına Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından yerel trafiği durdurulur.” hükmü çerçevesinde Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin verdiği talimatlara uyulması gerektiği, bildirilmektedir.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz