Menu

Duyurular


Seyir Duyurusu - Karadeniz'e Yönelik Mayın Uyarısı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 172-128 = 21/03/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.03.2022 tarih ve 1560/238/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi’nin Karadeniz’e ilişkin seyir duyurusunda:

1. Odessa, Ochakov, Chernomorsk ve Yuzhnyy limanları açıklarına mayın döküldüğü,

2. Bahse konu mayınların donanımlarından koparak sürüklenen mayın haline gelebileceği ve seyir tehlikesi yaratabileceğinin değerlendirildiği,

3. Bu sebeple, bölgede bulunan ve seyir yapan tüm gemilerin sürüklenen mayınlara karşı keskin gözcülük tesis etmelerinin önemli olduğu,

4. Sürüklenen mayınlara/mayın benzeri cisimlere ilişkin tespitlerin ivedilikle Türk Radyo’ya (kanal-16), Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine(00903122324783, sar@uab.gov.tr/trmrcc@uab.gov.tr ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na (00903124032222, denkom.harekatmrk@dzkk.tsk.tr ) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na (00903124164801, ihbar@sg.gov.tr ) bildirilmesi gerektiği,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz