Menu

Duyurular


Serbest Pratika Kontrolü

SİRKÜLER NO: 8.7 / 824-575 = 27/11/2019 


“T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 14.11.2019 tarih ve 49385485 sayılı yazısı.

 

Bilindiği üzere geminin limana varışından ve çıkışından önce acenteler tarafından farklı kurum ve kuruluşlara ihtiyaç duyulan bilgilerin iletilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarınca izin verilmesi işlemleri Liman Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden alınan 07.10.2019 tarihli ve 146 sayılı yazıda serbest pratika almamış gemilere fiili temas işlemi yapılmasının sağlık sorunlarına neden olabileceği bildirilerek bu hususa dikkat edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu itibarla; gelen gemiler için Liman Tek Pencere Sistemi üzerinden Serbest Pratika kontrolü yapılmadan gemi kontrol işlemi ve geliş onayı yapılmaması gerektiği,”

Bildirilmektedir.

 

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Dağıtım: Tüm üyelerimiz