Menu

Duyurular


Sera Gazı Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Karbon Yoğunluk Rehberleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 575-407 = 14/09/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.09.2022 tarih ve 2805/647/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;


‘’Bilindiği üzere, denizcilik sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli tedbir ve uygulamalar Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (International Maritime Organization–IMO) Sera Gazı Başlangıç Stratejisi çerçevesinde belirlenmekte olup, alternatif, düşük ve sıfır karbonlu yakıtların geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve karbon yoğunluğunun azaltılması gündemin önemli başlıkları arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (International Maritime Organization– IMO) resmi web sitesinin "Deniz Çevresi" sekmesinde (https://bit.ly/3QTzvKY) yer alan "Sera Gazı Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi-Karbon Yoğunluk Rehberleri" Türkçe'ye tercüme edilerek Ek'te sunulduğu,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz