Menu

Duyurular


Sefer Duyurusu

SİRKÜLER NO: 13.7 / 794-556 = 08/11/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 08.11.2019 tarih ve 4997-773/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

İstanbul Liman Başkanlığı’nın 04.11.2019 tarih ve 10542 sayılı yazısına atfen;

     

Denizde ve Haliç'te Su Sediment Kalitesi ve Haliç'te Biyoçeşitliliğin İzlenmesi İşi kapsamında İstanbul Liman Başkanlığı İdari Sahasında kalan ve ilgi yazı Ek'inde belirtilen koordinatlarda TÜBİTAK MARMARA ve TÜBİTAK ANADOLU araştırma gemileri ile 11.11.2019 - 21.11.2019 tarihleri arasında hava ve deniz müsaadeli olarak örnekleme ve izleme çalışmaları yapılacağı,

Bahse konu çalışmalar sırasında, çalışma yapan deniz araçlarına çapariz verilmeden Gemi Trafik Hizmetleri'nin (VTS) vereceği talimat doğrultusunda seyir yapılması gerektiği belirtilmekte olup seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması hususu,”

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz