Menu

Duyurular


Sefer Duyurusu

SİRKÜLER NO: 13.7 / 546-376 = 18/07/2019


İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan 17.07.2019 tarih ve E.6623 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından “Deniz Araştırma Projeleri” kapsamında İzmit Körfezi, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Haliç’te 22 Temmuz – 10 Ağustos 2019 tarihleri arasında TUBİTAK MARMARA (Çağrı İşareti: TCVK2) ve TUBİTAK ANADOLU (Çağrı İşareti: TCZV9) isimli bilimsel araştırma/inceleme gemileri ile ölçüm, örnekleme ve izleme çalışmaları yapılacaktır.

Seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun; denizcilere/ilgililere ve çalışma bölgelerinde seyir olan gemi kaptanlarına duyurulması ve belirtilen bölgelerde dikkatli seyir yapılması, çalışma yapan deniz aracına çapariz verilmemesi hususu,”

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz