Menu

Duyurular


Sefer Duyurusu

SİRKÜLER NO: 13.7  / 263-159 = 29/03/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 29.03.2019 tarih ve 1234-217/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

           

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'nın 28.03.2019 tarih ve E.2803 sayılı yazısından bahisle;

 

"İSKİ Derin Deniz Deşarj Hatlarının Görüntülenmesi" işi kapsamında İstanbul Liman Başkanlığı'nın İdari Sahasında kalan, İlgi yazıdaki koordinatlarda (İstanbul Boğazı ve Marmara Denizinde) "TÜBİTAK MARMARA", "TÜBİTAK ANADOLU" araştırma gemileri ve "TÜBİTAK MAM" araştırma botu ile  01.04.2019 - 30.04.2019 tarihleri arasında hava müsaadeli olarak gözlemevi sistemlerinin bakım çalışmalarının yapılacağı,

 

Bahse konu çalışmalar sırasında, çalışma yapan deniz aracına çapariz verilmeden Gemi Trafik Hizmetleri'nin (VTS) vereceği talimat doğrultusunda seyir yapılması gerektiği, seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması istendiği hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz