Menu

Duyurular


Sefer Duyurusu

SİRKÜLER NO: 13.7  / 890-622 = 31/12/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 30.12.2019 tarih ve 7100-907/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

           

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'nın 27.12.2019 tarih ve 58799809-130.01.01-E.12732 sayılı yazısından bahisle;

 

“Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi Projesi kapsamında, İstanbul Liman Başkanlığı İdari Sahasında kalan ilgi yazı ekinde belirtilen koordinatlarda R/V TÜBİTAK MARMARA ve R/V TÜBİTAK ANADOLU isimli araştırma gemileri ile 02.01.2020-23.03.2020 tarihleri arasında hava ve deniz müsaadeli olarak çalışmalar yapılacağı,

 

Bahse konu çalışmalar sırasında, çalışma yapan deniz araçlarına çapariz verilmeden Gemi Trafik Hizmetleri’nin (VTS) vereceği talimat doğrultusunda seyir yapılmasının gerektiği belirtilerek seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması hususu,”

 

Bildirilmekte olup ilgi yazı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz