Menu

Duyurular


Sefer Duyurusu

SİRKÜLER NO: 13.7  / 320-203 = 19/04/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 19.04.2019 tarih ve 1538-277/2019 sayılı yazısı.

 


İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

           

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 18.04.2019 tarih ve E.3595 sayılı  yazısından bahisle;

  

“Deniz araştırma projeleri kapsamında İstanbul Liman Başkanlığı’nın İdari Sahasında kalan ve ilgi yazıda yer alan (EK) koordinatlarda, “TÜBİTAK MARMARA” ve “TÜBİTAK ANADOLU” araştırma gemileri ile 24.04.2019 - 20.05.2019 tarihleri arasında hava ve deniz müsaadeli olarak denizsuyu ölçüm, örnekleme ve izleme çalışmaları yapılacağı,

 

Bahse konu çalışmalar sırasında, çalışma yapan deniz araçlarına çapariz verilmeden Gemi Trafik Hizmetlerinin (VTS) vereceği talimat doğrultusunda seyir yapılması gerektiği belirtilerek, seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz