Menu

Duyurular


Savaş, Deniz Haydutluğu, Terör ve İlgili Tehlikeli Bölgeler Listesi Değişikliği

SİRKÜLER NO: 23.1 /122-91 = 25/02/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.02.2022 tarih ve 1318/157/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shiping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen 24.02.2022 tarih ve IC(22)01 sayılı detayları Ek'te sunulan yazıda; Müşterek Harp Komitesi'nin (Joint War Committee) Gemiler için Belirlenen Savaş, Deniz Haydutluğu, Terör ve İlgili Tehlikeli Bölgeler Listesinin Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya suları ile Azak Denizi'ni kapsayacak şekilde genişletildiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz