Menu

Duyurular


SAMSUN 2 Kılavuzluk Hizmeti

SİRKÜLER NO: 2.8 / 544-374 = 17/07/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.07.2019 tarih ve 2642-478/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Sanmar Denizcilik Makine ve Tic. A.Ş.’nin 16.07.2019 tarih ve YKL-CS-19-0022 sayılı yazısına atfen;

 

“T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 10.07.2019 tarih ve E.52339 sayılı yazısına istinaden 18.07.2019 tarihinde SAMSUN 2 Hizmet Sahasında “Kılavuzluk Hizmeti” vermek için Sanmar Denizcilik Makine ve Tic. A.Ş. firmasının yetkilendirildiği,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı ve Ekleri

Dağıtım: Tüm üyelerimiz