Menu

Duyurular


Şamandıra Kurulumu (ODAS02TR)

SİRKÜLER NO: 13.7  / 956-719 = 28/12/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28/12/2017 tarih ve 4858-783/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'nın 28.12.2017 tarih ve E.16632 sayılı yazısına atfen;

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışı    41° 16'57'' K - 029° 09'36'' D koordinatlı sahada bulunan şamandıranın, İstanbul ili Arnavutköy İlçesi, Karaburun açıklarına 41° 25'.00'' K - 028° 43'.00'' D koordinatlarına taşındığı hususunun,

 

Seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz