Menu

Duyurular


Sahiplik Belgesi ile Kayıt.

SİRKÜLER NO: 22.1 / 0370-299 = 16/06/2009

 

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünden alınan, 04/06/2009 tarih ve B.02.1.DNM/1.01.19/010.07/2912-6333 sayılı yazısı ekinde alınan, Faturası bulunmayan deniz taşıtlarının kayıt ve tescilinde, Sahiplik Belgesi ile kayıt altına alınması ile ilgili yapılacak işlemleri belirten Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü’nün 03/06/2009 tarih ve 18315 sayılı yazısı ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK DTO