Menu

Duyurular


Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 10.5  / 468-350 = 19/07/2013
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 16 Temmuz 2013 tarih ve 28709 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
Ek 1 : İlgi yönetmelik
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz