Menu

Duyurular


S-VDR Donatımı

SİRKÜLER NO: 18.3/0483-0356 = 14/08/2007

 

İlgi:  İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan, 13/08/2007 tarih ve 4084-332/2007 sayılı " S-VDR Donatımı" hakkındaki sirküleri.

 

İlgi sirküler ile ;

 

a)     30.07.2007 tarih ve 3877 sayılı yazımız.

b)     T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 10.08.2007 tarih ve 26360 sayılı yazısı.

 

İlgi (a) yazımız  ile, 1984 Öncesi kızağa konan 3000 GRT ve üzeri mevcut yük gemilerine uygulanmak üzere, S-VDR  cihazının hız bilgisinin GPS cihazından alınacak şekilde montesinin yapılarak sözkonusu gemilerin hız ve mesafe ölçme cihazından muaf tutulup tutulmayacağı hususunda bilgi talep edilmişti.

 

Yazımıza cevaben alınan ilgi (b) yazıda ;

1- SOLAS 74 (Düzeltilmiş son hali ile) gereği, 01 Temmuz 2007 tarihinden sonra 3000 GRT üzeri mevcut yük gemilerinin, 01.07.2010 tarihinden geç olmamak üzere, ilk havuz sörveyinde  VDR veya S-VDR ile donatılması gerektiği,

 

2- 1 Eylül 1984 tarihi öncesi kızağa konulmuş gemiler hız ve parekete ölçme cihazından muaf olmakla birlikte, IMO kuralları gereği VDR cihazına kesinlikle hız değeri girişi yapılmasının zorunlu olduğu,

 

3- Bu itibarla, hız değerinin S-VDR cihazına tatbiki ile ilgili IMO MSC 163(78) kararının 5.4.3. nolu paragrafında, bu değerin suya göre veya yere göre S-VDR cihazına girilebileceği belirtilmekte olup, buna göre 1 Eylül 1984 öncesi kızağa konulan gemiler için S-VDR cihazına girilecek yere göre hız değerinin GPS cihazından alınmasının taraflarınca uygun değerlendirildiği,

 

4- Konunun ehemmiyetine istinaden gemi sahibi üyelerimize duyurulması,

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz