Menu

Duyurular


Rüzgar Sörfü İstanbul Şampiyonası

SİRKÜLER NO: 13.7 / 561-327 = 15/09/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 15.09.2023 tarih ve 2208/632/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen ve ekte sunulan 13.09.2023 tarihli ve 1399879 sayılı yazıda; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yazısına atfen Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı tarafından gerekli tedbirlerin alınması şartı ile 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde 10:00-18:00 saatleri arasında Kalamış koyu parkurunda olmak üzere Rüzgar Sörfü İstanbul Şampiyonası'nın yapılacağı belirtilmekte olup seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından bölgede dikkatle seyir yapılması ve yapılacak yelken yarışları ile ilgili olarak bölgeyi kullanan denizcilerin uyarılması istendiği,’’

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz