Menu

Duyurular


Rusya – Basitleştirilmiş Gümrük Hattı

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0522-427 = 31/08/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 31/08/2009 tarih ve  3691-399/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“TOBB’nin 26/08/2009 tarih ve 0411/25802 sayılı yazısına atfen;

 

06 Ağustos 2009 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi arasında Gümrük İşlemlerine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın 2.maddesine istinaden, Türkiye menşeli ve Türkiye’den ithal edilen eşyaya yönelik tam tespit uygulamasını içeren “Bazı Risk Profillerinin Uygulanmasına İlişkin Hesap Verilmesi” konulu 13 Ağustos 2008 tarihli genelgenin iptal edildiği belirtilmektedir.

 

Rusya Federasyonu ile ülkemiz arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişimi açısından büyük önem arz eden söz konusu genelge’nin  iptal edilmesi gerekmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz