Menu

Duyurular


Rus Limanlarındaki Faaliyetler

SİRKÜLER NO: 2.7 / 0556-455 = 25/09/2009


İMEAK Bölgeleri Deniz Ticaret Odası’ndan alınan, 24/09/2009 tarih ve  4082 sayılı yazılarında;

 

“İLGİ: (a) Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 17.09.2009 tarih ve 32107 sayılı yazısı.

b)  Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 25.08.2009 tarih ve 29108 sayılı yazısı.

c)  Odamızın 31.08.2009 tarih ve 3688 sayılı yazısı.

 

Sayın Üyemiz,

 

İlgi (a) yazı ile,

 

1- Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümetleri arasında 04.08.2009 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) görüşmelerinde Rus heyetince şifahen Soçi ve Novorossisk Limanlarının 2009 yılı sonuna kadar alt yapı çalışmalarından dolayı kapatılacağı ve söz konusu limanların faaliyette bulunamayacağı bildirilerek, halen devam etmekte olan Samsun-Novorossisk ve Soçi-Trabzon hatlarının Tuapse ve Kavkaz limanlarına kaydırılması hususlarının sektöre bildirilmek üzere İlgi (b) yazıları ile Odamıza bildirildiği,

 

2- Konu limanların faaliyetlerinin durdurulması durumunda ülkemiz ile Rus limanları arasındaki mevcut deniz taşımacılığına etkilerinin araştırılması ve bundan etkilenen firmaların karşılaştığı sorunların belirlenerek Rus yetkililerle yapılacak görüşmelerde çözüm yollarının aranması amacı ile;  Novorossisk ve Soçi limanlarının kapatılması durumunda bölgede bulunan liman tesislerinin ihtiyaçları karşılayıp karşılayamayacağı, yatırım ihtiyaçlarının bulunup bulunmadığı ile bu değişikliğin yapılması durumunda olabilecek ticari kayıpların durumu,

 

3- Novorossisk ve Soçi limanlarında bahsedilen alt yapı çalışmalarına yönelik yaşanan gelişmelerin mümkünse görsel öğelerle desteklenerek bildirilmesi,

konularının bölgeye sefer yapan gemilerin bağlı bulundukları üye şirketlere duyurulması ve gelen cevapların Dışişleri Bakanlığına iletilmek üzere Müsteşarlıklarına bildirilmesi istenilmektedir.

 

Yukarıda bahsi edilen Sochi ve Novorossisk limanlarının 2009 yılı sonuna kadar kapatılarak, bu hatların Tuapse ve Kavkaz limanlarına kaydırılması durumunda yaşanacak sıkıntıların, Denizcilik Müsteşarlığı’na iletilmek üzere 1 Ekim 2009 tarihine kadar Odamıza bildirilmesini arz ve rica ederiz.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz