Menu

Duyurular


RSO Denetimleri

SİRKÜLER NO: 2.2 / 0252-194 = 05/05/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 05/05/2010 tarih ve  2119-230/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 26.04.2010 tarih ve 13830 sayılı yazısına atfen;

 

20.03.2007 tarih ve 26468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uluslararası Gemi ve Liman Güvenliği Kodu Uygulama Yönetmeliği” ile İdare adına Yetkilendirilmiş Kuruluşların (RSO) her yılda en az bir defa olmak üzere İdare tarafından denetleneceğinin ifade edildiği,

 

Bu kapsamda, Met Grup Güvenlik Organizasyonları A.Ş.’nin 05 Ocak 2010 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığı’nca denetlenmesi sonucunda bulunan eksikliklerin giderilmesi için 1 ay süre verildiği,

 

Söz konusu eksikliklerin giderilip giderilmediğinin tespit edilmesi amacıyla Denizcilik Müsteşarlığı tarafından 29 Mart 2010 tarihinde Met Grup Güvenlik Organizasyonları A.Ş.’nin ikinci kez denetlenmiş olup, 05.01.2010 tarihinde yapılan denetim neticesinde tespit edilen eksikliklerin tam olarak ortadan kalkmadığının anlaşıldığı,

 

Bu itibarla, Met Grup Güvenlik Organizasyonları A.Ş.’nin İdare adına Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi ve Liman Tesisi Güvenlik Planı hazırlama yetkisinin Denizcilik Müsteşarlığı ile Met Grup Güvenlik Organizasyonları A.Ş. arasında imzalanan Yetki Devri Sözleşmesinin 9.1. maddesi uyarınca 14.04.2010 tarihinden itibaren 3 ay süre ile askıya alındığı,”

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz