Menu

Duyurular


Rotterdam Türk Ticaret Merkezi Duyurusu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 860-655 = 23/11/2017

 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23.11.2017 tarih ve 4428-730/2017 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;

“Hollanda & Türkiye Ticaret Odası’nın 20.11.2017 tarihli  e-posta yazısına atfen;


İlgi mesaj ile, T.C. Ekonomi Bakanlığının himayesiyle TİM AŞ bünyesinde yurtdışında açılan Türk Ticaret Merkezlerinin Hollanda şubesinin Hollanda'da faaliyet gösteren "Hollanda & Türkiye Ticaret Odası" ile birlikte açıldığı, TC. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Rotterdam Türk Ticaret Merkezinin (İnternational Trade Center) Rotterdam Havalimanı yakınında uluslararası ticaret merkezi plazalarda yer aldığı, söz konusu Türk Ticaret Merkezi’nin showroom (teşhir salonu), irtibat ve pazarlama ofisi şeklinde yer almak isteyen firmalara duyurulması konusunda bir çalışma başlatıldığı belirtilerek, sektörel talep oluşturmak maksadıyla ürettiği ürün ve hizmetleri AB ülkeleri içerisinde hatırı sayılır bir pazar potansiyeline sahip Re-Export ülkesi olan Hollanda üzerinden Avrupa ve dünya pazarlarına ulaştırmayı arzulayan üyelerimize duyurulması istenmekte olduğu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Yazı ve Türk Ticaret Merkezi Bilgi Notu


Dağıtım: Tüm üyelerimiz