Menu

Duyurular


Römorkörcülük Hizmet İzni Yetkilendirilmesi

SİRKÜLER NO: 2.8 / 112-79 = 27/02/2020


İlgi: Med Marine Kılavuzluk ve Römorkör Hizmetleri İnş. San. ve Tic. A.ş.’den alınan 27.02.2020 tarihli yazısında;

 

“T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 21.02.2020 tarih ve E13315 sayılı yazısına istinaden, Mersin-2 Bölgesel Hizmet Sahası ve Samsun-2 Bölgesel Hizmet Sahası’nda 01.03.2020 tarihinde faaliyete başlayacak şekilde MED MARİNE KILAVUZLUK ve RÖMORKÖR HİZMETLERİ İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş.’nin yetkilendirildiği,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: Mersin-2 İlgi Yazı ve Ekleri


Ek 2: Samsun-2 İlgi Yazı ve Ekleri


Dağıtım: Tüm üyelerimiz