Menu

Duyurular


Römorkör Satışı Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0614-438 = 13/10/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 12/10/2011 tarih ve  3881-546/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 05.10.2011 tarih ve 12876 sayılı yazısına atfen;

 

Kurumlarına ait “1.YILDIZ” adlı römorkörün 31.10.2011 tarihine kadar teklif alma suretiyle satışının yapılacağı bildirilmektedir.”

 

 İhalenin Genel Şartnamesi ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: İhale Genel Şartnamesi

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz