Menu

Duyurular


Romörkör Kiralama İlanı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 848-645 = 17/11/2017 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17/11/2017 tarih ve 4362-725/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş.’nin 17.11.2017 tarihli e-posta mesajına atfen;

Park Denizcilik Ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş. olarak işletmeciliğini yapmakta oldukları Hopa Limanında, Kılavuzluk Teşkilatlarının gemi manevralarında gerekli olan romörkör hizmeti vermek üzere 16 ton üzerinde çekme gücü ve yüksek manevra kabiliyetine sahip 1 adet romörkör kiralama veya satın alınmasının yapılacağı, belirtilmektedir.

 

Bahse konu ilan Ek’ine İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde “Genel”, “Ticari Duyurular” ve “İhale Duyuruları” bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

 

Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz