Menu

Duyurular


Römorkör Çeki Halatını Bağlarken Hayatını Kaybeden Gemiadamı Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7  / 490-367 = 29/07/2013  

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 24/07/2013 tarih ve 3036-455 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“İlgi: Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 17.07.2013 tarih ve MC(13)40 sayılı yazı ekindeki MAIN kaza raporu.
 
İlgi yazı Ekinde, İngiltere Deniz Kazalarını İnceleme Bürosu’nun (MAIB) yayınladığı ve Wah Shan isimli gemide, römorkör çeki halatının bağlanması sırasında halatın bir gemi adamının boynuna çarpması neticesinde hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan bir kaza raporu gönderilmiştir.
 
Söz konusu MAIB Kaza Raporunun Odamızda yapılan Türkçe çevirisi ilişikte sunulmaktadır.
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
EKLER:
Ek-1: İlgi yazı Eki Raporun Türkçe Çevirisi
Ek-2: İlgi yazı ve Eki MAIB Kaza Raporu
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz