Menu

Duyurular


RO-RO Kargo Gemisi Riverdance’in Karaya Oturması

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0544-446 = 11/09/2009


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 11/09/2009 tarih ve  3944-424/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın (ICS) 02.09.2009 tarih ve MC(09)94 sayılı yazısı ve Ek’i MAIB Bültenine atfen;

 

İngiltere Deniz Kazalarını Soruşturma Şubesi’nin (MAIB) bülteninde belirtildiği üzere, Riverdance isimli Bahama siciline kayıtlı RO-RO kargo gemisi Ocak 2008 tarihinde kötü hava şartları dolayısı ile karaya oturmuştur. Uzun çabalara rağmen, gemi kurtarılamamış, bulunduğu yerde sökülmek zorunda kalınmıştır. Olay deniz kirliliğine neden olmamış ve gemi personeli başarı ile tahliye edilmiştir.

 

İlgi yazı Ek’inin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi ile, İlgi yazı ve Ek’i ilişikte sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: ilgi yazı ve ekleri

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz