Menu

Duyurular


Rıhtımların Taranması

SİRKÜLER NO: 2.4/0111-089 = 19/02/2008


TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığından alınan, 19/02/2008 tarih ve B.02.1.DNM./1.01.01/746.02/574 "Rıhtımların Taranması" hakkındaki yazıları ile;

 

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünün 13/02/2008 tarih ve 562 sayılı yazısında, limanlarının girişindeki gemilerin su yolu üzerinde bulunan topuğun alınması ile, 10-11-12 no’lu konteyner rıhtımlarını orijinal derinliğe getirerek, gemilerin güvenli yanaşmalarını sağlamak amacıyla DLH Makine İkmal Başmühendisliği ile tarama işlemine hava müsaadeli olmak üzere 21/02/2008 tarihinde başlanacağı ve tarak gemisinin çalışma alanının mendirek girişini kapsayacağı için işin bitimine kadar, sabah 08:00 ile akşam 16:30 saatleri arasında liman girişinin deniz trafiğine kapatılacağı bildirilmektedir.    

 

Sayın Üyelerimizin deniz güvenliği seyir, can ve mal emniyetini tehlikeye düşürmemek için bilgilerini ve gereğini önemle rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz

Bilgi için: İMAK DTO