Menu

Duyurular


Rightship Genişletilmiş Denetim Kriterleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 361-259 = 18/05/2021 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.05.2021 tarih ve 1409/491/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen 14 Mayıs 2021 tarihli ve MC(21)43 sayılı yazıda;

RightShip tarafından, öncesinde ICS'e bildirimde bulunularak, genişletilmiş denetim kriterlerini oluşturmaya yönelik çalışma hazırlığı içerisinde olunduğu ve uygulamanın 2021 yılı Haziran ayından itibaren yürürlüğe konulacağı bilgisinin paylaşıldığı belirtilmektedir.

RightShip söz konusu denetim kriterleri çalışmalarında; güvenlik, sürdürülebilirlik ve insan haklarının iyileştirilmesinin önemli unsurlar olduğu ifade edilmekte olup, sektörün uzun vadeli iyileştirme isteklerini desteklemek için çeşitli sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik önlemlerinin de kriterlere eklendiği belirtilmektedir.

Bahse konu kriterlere ilişkin, denizcilik firmalarının kendi filoları özelinde ek geliştirme taleplerinde olabileceklerinin öngörüldüğü, bu kapsamda Ek'te sunulan kapsamlı kılavuzun incelenerek gemi sahipleri tarafından ilgili denetim uygulamalarına geçişte fayda sağlayacağı düşünülen konulara ilişkin görüşlerin bildirilmesi talep edilmektedir. Bu itibarla, Ek'te sunulan RightShip genişletilmiş denetim kriterleri kılavuzuna ilişkin görüş ve iyileştirme önerilerinin 27 Mayıs 2021 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza (serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr  ) iletilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz