Menu

Duyurular


RF Yolcularla İlgili Otomatik Veri Tabanı Yönergesi

SİRKÜLER NO: 15.3  / 596-462 = 17/09/2013

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan, 17/09/2013 tarih ve 3695-565/2013 sayılı yazısında;
 
“İlgi:  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün
         11.09.2013 Tarih ve 1494 Sayılı Yazısı.
 
İlgi yazı ile; Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan 04.09.2013 tarihli yazıya istinaden, Rusya Federasyonunca ulaştırma güvenliği alanında hazırlanan “Yolcularla İlgili Otomatik Merkezi Veri Tabanları Yönergesinin” yürürlüğünün taşımacıların gerekli hazırlıkları yapabilmelerine teminen ek süre tanınarak 1 Temmuz 2013 tarihinden 1 Aralık 2013 tarihine ertelendiği,
 
Bu anlamda, Rusya bağlantılı uluslararası taşıyıcı firmalara konuya ilişkin bir duyurunun yapılması istenmektedir.”
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                   Emin EMİNOĞLU
                                                                                     Genel Sekreter
 
 
 
 
EK: İlgi Yazı Örneği ve Ekleri (5 Sayfa)
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz