Menu

Duyurular


Revize Sıfır Atık Yönetmeliği Taslağı

SİRKÜLER NO: 11.5 / 324-207 = 22/04/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.04.2019 tarih ve 1553-287/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 09.04.2019 tarihli ve E.82898 sayılı yazısından bahisle;

 

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sıfır atık vizyonu kapsamında "Sıfır Atık Yönetmeliği Taslağı", hazırlandığı ve gelen önerilerin değerlendirilmesi neticesinde revize edildiği ve tekrar görüşe açıldığı ilgi yazı ile bildirilmiştir.

 

Ek'te yer alan Yönetmeliğe ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin, Görüş Bildirme Formuna işlenmek suretiyle, en geç 02 Mayıs 2019 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: Taslak Yönetmelik


Ek 2: Görüş Formu


Dağıtım: Tüm üyelerimiz