Menu

Duyurular


Red Bull Uçuş Günü Yarışması

SİRKÜLER NO: 13.7 / 496-348 = 08/08/2022 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08.08.2022 tarih ve 2564/568/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen 04.08.2022 tarihli ve E-58799809-821.05-540170 sayılı ekte sunulan yazıda; Hey Mo Etkinlik Hizmetleri A.Ş. koordinasyonunda 14 Ağustos 2022 tarihinde 11:00 ile 17:00 saatleri arasında Caddebostan Dalyan Parkı Mendireği parkurunda olmak üzere Red bull Uçuş Günü Yarışması yapılacağı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu organizasyon ile ilgili olarak 04-16 Ağustos 2022 tarihleri arasında, mendirek ve deniz üstünde iskele kurulumu ve söküm çalışmasının yapılacağı, yarış ile ilgili önlemlerin Hey Mo Etkinlik Hizmetleri A.Ş. tarafından alınması şartı ile seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından belirtilen bölgelerde ve tarihler arasında etkinlik alanına yaklaşılmaması, dikkatli seyir yapılması ve yapılacak Red Bull Uçuş Günü yarışları ile ilgili olarak gemi kaptanlarının uyarılması istendiği,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz